Областна администрация Перник

Намирате се в: Начало
Областният управител и заместник-министърът на МОСВ проведоха работна среща за оптимизиране изпълнението на дейностите по управление на отпадъците в областта
Написано от Пресцентър   
Четвъртък, 24 Март 2016 14:22

IMG 0119По инициатива на областния управител на област Перник, във връзка с отговорностите му за прилагане държавната политика по опазване на околната среда се проведе работна среща с цел оптимизиране изпълнението на дейностите по управление на отпадъците. В срещата взеха участие кметове на общини и експерти от МОСВ и РИОСВ-Перник, управителя на ДЗЗД „ Регионално депо – Перник 2015“ – оператор на Регионалното депо за неопасни отпадъци.

Дискусията беше водена от д-р Александър Александров. Сред официалните гости на срещата бяха Красимир Живков, заместник-министър на околната среда и водите, Светлана Божкова, началник отдел „Битови, биоразградими и строителни отпадъци” към МОСВ, Пламен Ангелов, директор на РИОСВ-Перник.

продължава>
 
Заседание на Съвет антикорупция
Написано от Пресцентър   
Четвъртък, 24 Март 2016 14:21

IMG 0099На проведено редовно заседание на Областния обществен съвет за противодействие на корупцията и организираната престъпност бе приет план за работата на съвета през настоящата 2016 г.

На заседанието приситваха представители на общините и общинските съвети на територията на област Перник, РИОСВ, РЗОК, РЗИ, НАП – офис Перник, ОД „Земеделие” – Перник и др.

Част от мерките на плана са свързани с анализ на съществуващите корупционни рискове и практики в администрациите, с цел ограничаване на предпоставките за корупция;

продължава>
 
Областният управител проведе регулярна среща с ръководителите на териториални структури
Написано от Пресцентър   
Сряда, 16 Март 2016 10:53

IMG 0067На регулярната среща на областния управител д-р Александър Александров с ръководителите на териториалните структури на министерства и ведомства, бе обсъдена темата за актуализиране на старите актове за държавна собственост, съставени по искане на министерства и ведомства. Тя е необходима поради влизане в сила на кадастралните карти за Перник, Брезник и Радомир и предстоящата за Трън.

Друга точка от дневния ред бе предоставянето на възможност от 01.01.2016г. удостоверенията за наличие или липса на задължения, които се издават от органите по приходите към Националната агенция по приходите (НАП), да се набавят по служебен път от компетентния орган, пред който е заявена административната услуга.

„Имаме уверението на НАП, че предстои разработването на електронна услуга, което ще позволи подаването на искането и по електронен път” заяви д-р Александров.

продължава>
 
На редовно заседание Асоциацията по ВиК подписа договор с ВиК оператора
Написано от Пресцентър   
Петък, 11 Март 2016 12:33

IMG 20160311 105234На редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК- Перник се сключи договор между Асоциация по ВиК – Перник и ВиК оператора – „ВиК“ ООД гр. Перник. Той бе подписан от областния управител и председател на асоциацията д-р Александър Александров и управителя на „В и К” инж. Иван Витанов, в присъствието на представители на Министерство на регионалното развитие и благоустройството и кметовете на общините на територията на област Перник.

Договорът е за период от 15 години и включва стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията, както и предоставяне на ВиК услуги на потребителите, съгласно разпоредбите на Закона за водите. Според него оператора се ангажира освен да поддържа съществуващите системи, да изгражда и нови такива, също така и да направи капиталови инвистиции в размер на 4,223 млн.лв.

продължава>
 
Заседание на Областната комисия "Военни паметници" бе решено да бъдат изградени два нови паметника и един да бъде реставриран
Написано от Пресцентър   
Понеделник, 07 Март 2016 16:26

IMG 20160301 114122На територията на област Перник ще бъдат изградени два нови военни паметника и ще бъде направена реставрация на съществуващ такъв в община Брезник. Това стана ясно по време на проведено заседание на Областната комисия „Военни паметници”.

На заседанието, водено от заместник областния управител Валентин Димитров, присъстваха Иво Антонов и Кристина Томова - експерти в Министерството на отбраната, както и представители на общините и историческите музеи на територията на област Перник.

По предложение на кметовете на селата Люлин и Драгичево – Евгени Евгениев и Виктор Викторов, в проекто – плана за 2016 г. е заложено изграждане на военен паметник в памет на загиналите жители, след освободителните войни на селата Райлово и Църнел, обединени през 1961 г. в село Люлин и военен паметник в памет на загиналите жители на село Драгичево в след освободителните войни. Планът включва и реставрация на „Арка на входа на V-ти конен полк” в община Брезник, в памет и прослава на загиналите офицери и войници от V-ти конен полк в боевете по време на Балканската война, Междусъюзническата и Първата световна война.

След гласуване предложенията бяха единодушно приети. Съгласно процедурата те ще бъдат изпратени в Министерството на отбраната, за одобрение на финансирането им.

 
Предстои контролирано изпускане на язовир "Студена"
Написано от Пресцентър   
Вторник, 01 Март 2016 16:46

IMG 20151118 1008092

Във връзка с извършването на контролна дейност върху язовирите от област Перник, областният управител д-р Александър уведомява, че от 2 март ВиК Перник започва контролирано изпускане на язовир „Студена”.

Предприемането на действията е във връзка с разпоредбите на чл. 142 от Закона за водите. Изпусканото водно количество ще бъде от 2 куб.м./сек. до 10 куб.м./сек. и ще продължи до достигане на достатъчен свободен обем във водоема.

 
Общинските планове за действие за подкрепа на интеграционните политики бяха представени на заседание на ОССЕИВ
Написано от Пресцентър   
Сряда, 23 Март 2016 12:39

IMG 0087Проведе се първото за 2016 г. заседание на Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси.

На срещата, председателствана от д-р Александър Александров, присъстваха представители на общините от областта, директорът на Региоонална дирекция „Социално подпомагане” Ивайла Касърова, началникът на Регионалния инспекторат по образование Ваня Коконова, директорът на РЗОК д-р Магдалена Христова и териториални структури имащи отношение по темата.

Те представиха предстоящите дейности по общинските планове за действие за подкрепа на интеграционните политики.

продължава>
 
Областният управител проведе изнесени приемни дни в общините Брезник и Трън
Написано от Пресцентър   
Вторник, 15 Март 2016 17:36

IMG 20160316 101632Областна администрация Перник проведе изнесени приемни дни в общините Брезник и Трън. Жителите на двете общини имаха възможност да поставят своите въпроси и да споделят проблемите лично пред областния управител.

Гражданите на община Брезник представиха пред д-р Александър Александров въпроси, отнасящи се до трудовата заетост. Присъстващите бяха заинтересовани от процедурите и необходимите документи, с които могат да кандидатстват по програми за временна заеост. Екипът на Областна администрация им предостави информация за актуалните Национални програми за заетост към Министерството на труда и социалната политика, както и тези за разкриване на работни места, на областно и общинско ниво.

Основна тема, вълнуваща жителите на община Трън, е необходимостта от ремонт на второкласните и третокласни републикански пътища на територията на общината. По специално внимание бе поставно върху пътя Трън – Драгоман. Областният управител пое ангажимент да проведе среща с кмета на общината, на която в детайли да обсъден поставеният въпрос.

Протокол от изнесен приемен ден в община Брезник

Протокол от изнесен приемен ден в община Трън

 
В Oбластна администрация се проведе превантивна среща за състоянието на язовирите в област Перник
Написано от Пресцентър   
Петък, 11 Март 2016 11:18

IMG 20160310 142416Във връзка с пролетното снеготопене и валежите от дъжд през последните дни в Областна администрация се проведе работна среща със собствениците на язовири с цел да бъде обсъдено състоянието на всичките 29 водоема, намиращи се на територията на Област Перник.

Участие в дискусията взеха кметовете на общините Радомир и Земен, представители на останалите общини, Иван Витанов – управител на ВиК Перник, Анна Цветкова – директор на ОД „Земеделие”, Моника Молошова - ръководител звено ХТР-Перник при „Напоителни системи” – клон Струма-Места.

„Целта на днешната среща е да обобщим информацията за водоемите на територията на нашата облат. С оглед на настоящето пълноводие на реките е необходимо да подържаме постоянен контакт, за да можем да осигурим спокойствието на гражданите” каза заместник областният управител Валентин Димитров.

продължава>
 
Областният управител поздрави перничани за Националния празник на Република България - 3 март
Написано от Пресцентър   
Четвъртък, 03 Март 2016 14:23

IMG 20160303 145305С празнично шествие от пл. „Св. Иван Рилски” до ОК „Дворец на културата” бе дадено началото на честването на Националния празник на Република България – 3 март. След шествието ритуално бе издигнат националния флаг.

„В историята на България има една дата – 3 март. Тя е синоним на святата дума Свобода.Тази дума векове наред е раждала герои, мъченици и будители, които със слово и меч са творили историята и със златни букви са изписвали категоричната воля на поробените – Свобода или смърт. И Свободата е идвала със смелостта на велики личности, с апостолското дело на Дякона, с бунтовните стихове на Ботев, с кръвта на априлци, с безстрашието на опълченци. Скъпи перничани, искам да ви благодаря, че уважихте днешната дата и дойдохте тук, за да си припомним заедно, че Трети март събира в едно, както вековното ни страдание, така и силата на българския дух и героизъм.

продължава>
 
Областна администрация домакин на благотворителна кауза в помощ на абитуриенти в неравностойно положение
Написано от Пресцентър   
Понеделник, 29 Февруари 2016 21:16

IMG 20160229 170927В зала "Атриум" на Областна администрация Перник бе даден старт на благотворителната кампанията „Ако си дал - не си живял напразно“. Инициативата е на модна къща "Бюти ейнджълс" и се осъществява със съдействието на областния управител д-р Александър Александров и под патронажа на народния представител Ирена Соколова.

Целта на каузата е сбъдване на мечтата за незабравим абитуриентски празник на младежи в неравностойно положение. Тя е национална и се организира за втора поредна година, като нейна основна цел е сбъдване на мечтата за незабравим абитуриентски празник на младежи в неравностойно положение, чрез даряване на тоалети, които да бъдат дадени на завършващите.

продължава>
 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>

Страница 4 от 52