Намирате се в: Начало Новини Покана за обществена поръчка за извършване на СМР – дейности на сгради в режим на етажна собственост
Покана за обществена поръчка за извършване на СМР – дейности на сгради в режим на етажна собственост

„Областна администрация  - Перник обявява публикувана в сайта на Агенцията за обществени поръчки (www.aop.bg) публична покана с номер: 9020838 с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи на сгради  в режим на етажна собственост по две обособени позиции, във връзка с Решение № 1/11.02.2013г. на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет“.

Повече информация може да намерите публикувана на сайта на Областна администрация – Перник (www.pk.government.bg ) в раздел „Профил на купувача”.