Намирате се в: Начало Новини Европа финансира докторанти и млади учени
Европа финансира докторанти и млади учени

Допустимо е финансирането на осъществяване на научни цели и задачи по започнали вече докторски програми, разработване на научни планове, подготовка на научни публикации, достъп до специализирана апаратура и оборудване. Ще се отпускат средства и за участие на млади учени и специализанти в международни форуми, участие в практическа и експериментална дейност във водещи научни центрове извън България, научен обмен.

Докторанти и постдокторанти от Перник, които желаят да се включат в някоя от тези програми, могат да заявят желанието си в Областната администрация в Перник, информира областният управител Михаил Михайлов.  Според него програмата дава добри възможности на регионите да подготвят бъдещи кадри, чиято специалност отговаря на конкретните нужди на областта.

Подготвя се и съвместен партньорски проект между НБУ и университети в Ниш и Италия. Предвижда се в него да бъдат обхванати около 45 студенти и преподаватели, които да обменят опит и практики. По проекта ще бъдат осигурени стипендии за студентите и хонорари за преподавателите. Една от идеите е да се разработят архитектурни проекти, които да намерят практическо приложение в градоустройството на градовете партньори.