Намирате се в: Начало Новини Мерките за намаляване на административната тежест достъпни за всеки в Интернет
Мерките за намаляване на административната тежест достъпни за всеки в Интернет

Основните улеснения за гражданите и бизнеса са премахване на регулаторни режими, намаляване броя на изискуемите документи, намаляване на размера на таксите, съкращаване на сроковете за предоставяне на услуги, разширяване на възможностите за подаване на документи по електронен път и др.

Мерките, чието въвеждане зависи от законодателни промени, ще бъдат включени в списъка веднага след приемането на измененията от парламента.

Списъкът ще съдържа само промени, които са приети със съответни нормативни актове и са реално достъпни за потребителите.