Намирате се в: Начало Новини Областна администрация Перник с проект за запълване на тунелите на мините под града
Областна администрация Перник с проект за запълване на тунелите на мините под града

Проектът е внесен в МРР с искане за техническа помощ. Заедно с него са обосновани още пет предложения, сред които обособяването на зони за икономическа активност, енергийна ефективност на обществения сграден фонод, цялостен туристически продукт, който обхваща историческите и културни обекти от Земенския манастир до Погановския манастир, включително обслужващата ги пътна инфраструктура и граничния пункт Банкя – Петачница. Предвижда се възстановяване на държавния сграден фонд, в който да се обособят общежития за професионалисти и изграждане на център за спортно-информационен, културен и икономически обмен между Перник и Ниш.