Намирате се в: Начало Новини 16 проекта внесе в МИП Областната администрация в Перник
16 проекта внесе в МИП Областната администрация в Перник

Областният управител има визия  за развитието на летище „Кондофрей”, което може да се превърне в обект с национално значение и да съживи бизнеса в целия регион.

Два са проектите в сферата на здравеопазването. Предвижда се сериозно обследване, проектиране и оборудване на МБАЛ „Рахила Ангелова” и  Профилакториума.

Сградата на Синдикалния дом пък може да бъде превърната в сграда от „умен тип”, която чрез използване на съвременните технологии и системи за нисковъглеродни елементи, водещи до енергийна самостоятелност, да стане пример за успешно прилагане на политиката на ЕС за съхраняването на енергия, залегнала в директивата 2020.

Областна администрация разполага със сграден фонд, завършен в груб строеж, който да стане основа за възстановяването на държавен жилищен фонд. Това е допълнителен инструмент за задържане на кадрите в област Перник и реализирането на успешна кадрова политика.

Разработват се и концепция за ограничаване на миграцията на местното население, намаляване на безработицата в региона, инвестиционни проекти в областта на териториите в „Натура 2000” и концепция за развитие на зелен транспорт на територията на Перник. Работи се по програма за развитие на културни и туристически проекти на територията на областта. Създава се център за оценка на съответствията спрямо плана за развитие на Пернишка област 2014 – 2020 г. и интеграция на дейностите на подадените проекти от НПО и общините на територията на областта. Пернишка област става част от Макрорегионалната стратегия за развитие на Софийска, Пернишка и Кюстендилска област и граничните с тях области на Сърбия под ръководството на Областния управител на София Област и Областния управител на Перник. Готвят се и мащабни инвестиционни проекти за директно финансиране от Европейския фонд за регионално развитие и създаване на Финансов инструмент тип JESSICA и ЕЛЕНА за развитие на урбанизирани територии.