Намирате се в: Начало Новини Следващото заседание на Обществения консултативен съвет ще се проведе на 28.01.2014 г.
Следващото заседание на Обществения консултативен съвет ще се проведе на 28.01.2014 г.

 На 28.01.2014г. /вторник/ от 15.00 часа, в Конферентната зала на Двореца на културата  - гр. Перник, ще се проведе заседание  на Обществения консултативен съвет за социални, икономически и културни инициативи към Областния управител на област Перник при следния дневен ред:

1. Публична инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите”

Докладва: арх. М. Михайлов - Областен управител

 2. Мониторинг върху обществените поръчки на общините.

 Докладва: арх. М. Михайлов - Областен управител

3. Състояние на Национален детски  екологичен комплекс – Ковачевци /т.н. Бежански център/.

 Докладва: Г. Никодимова - Зам. областен управител

 4. Други