Намирате се в: Начало Новини Работна среща на Областния Координационен механизъм по деинституционализация (ОКМДИ) - гр. Перник
Работна среща на Областния Координационен механизъм по деинституционализация (ОКМДИ) - гр. Перник

На 30.01.2014 г., от 15.00 часа,  в Заседателната зала на Областна администрация – Перник, ще се проведе заседание на Областния Координационен механизъм по деинституционализация (ОКМДИ)  - гр. Перник.

Работната среща е по проект „Стратегическа деинституционализация и реформиране на грижата за деца от 0 до 3 години“ на Надежда и домове за децата, който подкрепя и надгражда проект „Посока: семейство“ на Министерство на здравеопазването. Двата проекта целят деинституционализация на децата и реформиране на ДМСГД в гр. Перник.

На срещата ще бъде представена актуална информация за реализираните дейности през 2013 г. и ще бъде обсъден случай от практиката, за взимане на решение в най-добрия интерес на децата.