Намирате се в: Начало Новини Швейцария ни помага с пари за интеграция на ромите
Швейцария ни помага с пари за интеграция на ромите

Програмата има две основни направления – подобряване на качеството на живот на представителите на най-уязвимите социални слоеве в обществото и укрепване на културното включване. Предвижда се да се финансират дейности в сферата на образованието и здравеопазването. Набляга се на здравното образование на деца, специална работа с отпадащите от училище, повишаване на качеството на образователните услуги. Допустими са и допълнителни часове по български език за децата, за които той не е майчин. Предвидено е обучение на педагогическия персонал за работа в мултиетническа среда. По отношение на здравеопазването акцентите са в сферата на превенцията. Предвиждат се масови информационни кампании сред ромското население за необходимостта от профилактични прегледи, за смисъла на семейното планиране и за превенция на ранните бракове и раждания. Възможно е създаването на мобилни кабинети в отдалечените населени места и увеличаване на бройките на здравните медиатори в общините. Партньори по програмата могат да бъдат училищата, личните лекари и неправителствени организации.

На заседанието на Обществения консултативен съвет подкрепата си за програмата заявиха началникът на РИО на МОН Ваня Коконова, директорът на РЗОК д-р Магдалена Христова, директорът на Регионалния бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия Симеон Илиев, директорът на Регионалната дирекция Социално подпомагане Ивайла Касърова.

Областният управител Михаил Михайлов ще предложи на кмета на Перник Росица Янакиева да внесе проектната документация. Предложението ще бъде подкрепено с подписите на членовете на Обществения консултативен съвет към Областния управител и Областния съвет по етнически и демографски въпроси. Ако Община Перник бъде одобрена, дейностите ще се реализират в партньорство от всички общини и ще се координират от Областната управа.