Намирате се в: Начало Новини На среща бе обсъдена готовността на общините за провеждането на избори за европейски парламент
На среща бе обсъдена готовността на общините за провеждането на избори за европейски парламент

 Обсъден бе въпросът за състоянието на предоставената копирна техника и консумативите за изборите през 2014г. и предприетите мерки за привеждането на същата в готовност за работа и ползване от СИК. Уточнено бе и обособяването на помещение във всяка община, в което да се съхраняват всички изборни материали, след провеждане на избора.

На 09.04.2014г. (сряда) ще бъдат предоставени и предварителните избирателни списъци част I, за обявяването на които на интернет страницата на всяка община срокът е 14.04.2014г.