Намирате се в: Начало Новини ОБЛАСТНИЯТ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ ГЛАСУВА СТРАТЕГИЯТА ЗА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ ПЕРНИК
ОБЛАСТНИЯТ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ ГЛАСУВА СТРАТЕГИЯТА ЗА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ ПЕРНИК

 Възрастните хора са с най-големи проблеми в област Перник и се нуждаят от социална подкрепа, сочат проучванията на екипа. В тази посока се предвижда и създаването на два нови социални дома за възрастни хора в община Перник и Ковачевци.

 Областната стратегия за развитите на социалните услуги включва редица дейности, насочени към превенция на деца и възрастни в риск. За целта ще се развиват услуги за подпомагане на млади майки, които са в риск да изоставят децата си, на приемни семейства, на деца, жертви на трафик и домашно насилие. В цялата област ще се изградят центрове за обществена подкрепа, за кризисно настаняване, за рехабилитация и социална интеграция на деца с увреждания, мобилни звена за социална подкрепа. Услугите по програмите за личен, социален асистент и домашен помощник ще се разширяват, като в тях повече ще бъдат застъпени и грижите за деца в риск.
 Очакванията са поне два пъти да се увеличи броят на ползвателите на социални услуги в област Перник. Реализирането на стратегията ще доведе и до откриването на нови работни места в областта.