Намирате се в: Начало Новини Регионална среща на областния управител с представители на строителни фирми в областта
Регионална среща на областния управител с представители на строителни фирми в областта

Друг важен проблем, който представителите на строителните фирми споделиха, касае подръжката на инфраструктурата на територията на бившите заводи, където в момента всяка фирма решава поединично въпроса с обезпечаването на вода, електроенергия и др., което не е решението за работещите фирми. Две са възможните решения по този въпрос, според директора на ВиК – Перник. Г-н Каменов заяви, че тези обекти трябва да бъдат включени в активите на общината и с подписани протоколи от кмета като обекти публична общинска собственост да се предоставят на ВиК – Асоциацията, която да ги предаде на ВиК – оператора. Това обаче ще коства месеци и не е ефективно според бизнесмените. По-бързото решение е общината да заснеме трасетата, гл. архитект да издаде удостоверение за търпимост и с решение на Общинския съвет обектите да се прехвърлят на ВиК – дружесвото за експлоатация, но за това решение общината трябва да е активната страна.

От ЧЕЗ заявиха, че фирмите следва да подадат заявления за откриване на официални партиди с отделяне на захранването за всяка фирма. Поставен бе и въпросът за сроковете за проектиране и външно изграждане на стопанските обекти, които също бавят строителите на готовите обекти.

От ДАИ информираха, че на официалния телефон на дирекцията се приемат сигнали или информация за възникнали проблеми и заявиха, че тяхната реакция ще бъде в рамките до  1 час.  

На срещата бе взето решение за сформиране на работна група с представители от ЧЕЗ, ВиК, общините от областта, ПТПП, Камарата на строителите, която да съдейства за решаването на проблема със собствеността на инфраструктурата на територията на бившите заводи.

Уточнено бе и организирането на една по-широка среща, в която освен бизнеса, да участват експерти от ОД на МВР, представители на прокуратурата и съда, както и управителите на охранителните фирми в областта, за търсене на решение с проблема за сигурността и опазването на обществения ред.

 Предстои провеждане на работна среща с фирмите от шивашкия бранш, съобщи областният управител.