Намирате се в: Начало Новини Областни планове за младежка трудова активност (RePLAY)
Областни планове за младежка трудова активност (RePLAY)

 Дейностите по проекта са планирани в този контекст. Предвидените дейности във връзка със сътрудничеството между 5 институции и предоставяне на експертиза за провеждане на изследвания, анализи, консултации и обучения са в съответствие с потребностите от превантивни действия по отношение на младежката безработица на регионално ниво. Ще бъдат разработени:

  • - пакет от практически инструменти в подкрепа на формиране и развитие на политиките – методологии и логически матрици, насоки, инструкции и др., подпомагащи местните власти при разработването на местни специализиране мерки за превенция на младежката безработица и регулиране на процесите на миграция и/или понижаване активността на младите хора. Степента на реална приложимост на Изготвения инструментариум ще бъде дискутирана на 4 консултационни семинара;
  • - 5 областни планове за превенция на младежката безработица с помощта на методологиите и логическите матрици, които ще бъдат обсъдени с представителите на заинтересованите страни на 5 форума и 8 обучителни семинара.