Намирате се в: Начало Новини Туризъм, околна среда и младежка политика - приориети на Програмата за трансгранично сътрудничество
Туризъм, околна среда и младежка политика - приориети на Програмата за трансгранично сътрудничество

Темите бяха определени на работна среща с участието на министри от двете държави, областни управители, представители на НЕПО и други заинтересовани страни. Акцентите бяха приети след подробно проучване на нагласите и проведени регионални консултации със заинтересованите страни от независим експерт.

Приоритетите се явяват естествено продължение на разработваните вече мерки по програмата, което ще даде възможност за надграждане на стартирали инициативи и устойчивост на постигнати резултати в досегашния период.

Водещо ведомство от българска страна ще бъде Министерството на регионалното развитие. Бенефициенти ще бъдат общинските и областните администрации, неправителствени организации.

По време на срещата бе отчетен по-слаб интерес към програмата от българска страна, отколкото от сръбските партньори, сподели областният управител на Перник Михаил Михайлов, който бе сред участниците в работната среща. Много важно е, че областните администрации ще бъдат бенефициенти и през следващия период, тъй като това дава възможности за разработването на мащабни стратегически проекти с трансграничен ефект.