Намирате се в: Начало Новини ОБЛАСТЕН ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ ГЛАСУВА ИДЕЕН ПРОЕКТ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ВОДОСНАБДЯВАНЕ
ОБЛАСТЕН ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ ГЛАСУВА ИДЕЕН ПРОЕКТ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ВОДОСНАБДЯВАНЕ
 Областният експертен съвет по устройство на територията взе решение да се приеме първия вариант на идейния проект за допълнително водоснабдяване на  с. Драгичево, с. Рударци, с. Кладница, с. Студена и кв. Църква, община Перник. В протокола бе записана и препоръка  да се промени наименованието на обекта като отпадне село Рударци, защото МРРБ е възложило изготвяне на самостоятелен проект за реконструкция на водопроводната мрежа на селото.