Намирате се в: Начало Новини Областният съвет за сигурност заседава превантивно във връзка с бедствените ситуации в страната
Областният съвет за сигурност заседава превантивно във връзка с бедствените ситуации в страната

zasedanie OSS На основание Заповед РД - 80/ 02.07.2014г. на Областния управител се проведе тренировка с членовете на Областния съвет за сигурност. Основната цел бе оповестяване и явяване на личния състав на Съвета.

Напомнени бяха функционалните задължения на членовете на Областния съвет за сигурност. Те бяха информирани за състоянието на потенциално опасните язовири в предаварийно състояние на територията на област Перник.

Тази тренировка се проведе във връзка с бедствените ситуации, които се случиха в страната и в изпълнение указанията на Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност.