Намирате се в: Начало Новини Областна администрация - Перник внася 21 предложения в президентството
Областна администрация - Перник внася 21 предложения в президентството

Според участниците във форума е нужна дългосрочна национална концепция за патриотичното възпитание на младото поколение. В нея могат да бъдат включени много елементи като изучаване на историята на родния край, именуване на улиците в населените места на местни герои и важни исторически личности, опознаване на природните и исторически забележителности. Нужни са по-високи стандарти за образование и просвета, възпитание и обща култура, смятат участниците във форума. Представители на църквата предложиха в училище да се въведе обучение по религия, а предприемачи и родители настояха да се ревизира съдържанието на учебниците, в някои от които има неточности по отношение на родната ни история. Творци, университетски преподаватели и родители поискаха в националните медии да вървят предавания, които да въздействат върху духовното, патриотичното и физическото възпитание на подрастващите. Скулпторът и преподавател в Художествената академия проф. Емил Попов предложи да се въведе задължително безплатно художествено обучение от детската градина до студентската скамейка, а посещенията за младите хора и семействата на художествени галерии и музеи да станат по-достъпни.  Директор на училище покани известни български личности да четат и представят литературни произведения пред децата. Основата на всяко общество е дребният и среден бизнес и затова са нужни мерки за подпомагането на предприемачите, обърнаха внимание участниците във форума.

Областният управител на Перник Михаил Михайлов добави две предложения от името на Областна администрация във връзка с подобряване на инвестиционния климат в страната чрез преотстъпване на терени на преференциални цени, подобряване на инфраструктурата в бизнес районите и намаляване или освобождаване от данъци на стартиращ бизнес.