Намирате се в: Начало Новини Областният управител иска ефективен контрол върху водните обекти
Областният управител иска ефективен контрол върху водните обекти

Той изпрати отчет до министъра на вътрешните работи Цветлин Йовчев във връзка с извършена от Областна администрация проверка на техническото и експлоатационно състояние на водоемите на територията на областта. Проверката бе извършена в изпълнение на заповед на министър-председателя на Република България от 28.02.

 В проверката участваха специалисти от Хидротехнически район Перник, „Басейнова дирекция”, ОУПБЗН – Перник, РИОСВ – Перник, ХЕС – предприятие „Язовири и каскади” към НЕК, „Топлофикация” АД. Установено бе, че 11 язовира на територията на областта са в добро техническо и експлоатационно състояние, а в задоволително 9. На собствениците на два водоема бяха дадени предписания за незабавното им изпускане.

В отчета си до вицепремиера Цветлин Йовчев областният управител Михаил Михайлов подчертава, че назначената от него комисия за обследване на техническото и експлоатационно състояние на потенциално опасните водни обекти засега не разполага с възможности да налага санкции при неизпълнение на направени предписания, тъй като този въпрос не е нормативно уреден.