Намирате се в: Начало Новини Областна администрация - Перник настоява за преференциални условия за инвеститори в региона
Областна администрация - Перник настоява за преференциални условия за инвеститори в региона

По този начин ще се развие публична инфраструктура, която е двигател на икономическото развитие в областта. Ще се открият нови работни места и ще се повиши жизненият стандарт на населението. Ще се развият висококачествени и достъпни услуги от обществен интерес, се казва в докладната. Ако общинските съвети приемат подобни решени, кметовете на съответните общини ще имат правото да се договарят индивидуално с всеки потенциален инвеститор, коментира арх. Михаил Михайлов.

До ОбС в Перник областният управител е внесъл и докладна във връзка с  инвестиционно намерение от управителя на фирма “ТЕРРАВЕТРОССОЛЕ” Йордан Йорданов. Предприемачът има намерение да изгради логистичен парк на територията на индустриалната зона в Перник. Предвижда се терминалът да бъде изграден върху площ от 500 000 до 1 000 000 кв. м. и да се разкрият между 700 и 1000 работни места. Бъдещата дейност ще подпомогне местния бизнес, което ще подобри като цяло инвестиционния климат в областта.

Фирмата има необходимите придружаващи писма от Министерството на транспорта и от НКЖИ за пълно съдействие и подкрепа в реализирането на инвестиционното намерение.

Едно от основните задължения на областните управители е да провеждат държавната политика по отношение на насърчаване на инвестициите на територията на ръководената от тях област и да координира работата на органите на изпълнителната власт в тази връзка.