Намирате се в: Начало Профил на купувача Обществена поръчка по чл.8 а от ЗОП - "Охрана на обекти под управлението на ОУ на Област Перник"