Намирате се в: Начало Новини Работна среща на Областна администрация Перник и РИК Перник
Работна среща на Областна администрация Перник и РИК Перник

Инструкциите относно предаването на бюлетините и запечатването им са изрично описани в Изборния кодекс и Решение на ЦИК и са спазени от всички, участващи в процеса. На 27 септември 2014 г., упълномощен представител на Областна администрация Перник – определен със Заповед на Областния управител на Перник, заедно с трима упълномощени представители на РИК Перник - определени с Решение на РИК Перник, получиха бюлетините от печатницата на БНБ. С отделен бус, охраняван от жандармерия и охранителна полиция, бюлетините бяха доставени за съхранение в помещение, определено със Заповед на Областния управител на Перник. Съгласно писмо указание на Министерски съвет, беше попълнен и подписан от упълномощените представители констативен протокол по образец и бюлетините бяха заключени в запечатано помещение на 27 септември 2014 г. в 13.30 часа. Ключовете от двете помешения в Областна администрация Перник, определени за ползване от РИК Перник със Заповед на Областния управител на Перник, са предадени на Председателя на РИК Перник още от момента на конституирането на РИК в сграда на Областта. Самите бюлетини вече се намират в секционните избирателни комисии. Тяхното извозване с охранителна полиция започна още преди 10 ч. тази сутрин. Помещението, от което днес бяха изнесени бюлетините, е мястото, където се съхранява документалния архив на Областта и по време на изнасянето присъстваше съответно и представител на областната администрация. Областният управител г-жа Бойка Павлова подчерта в днешната среща, че ние всички сме екип и заедно трябва да работим за провеждането на честни и прозрачни избори.