Намирате се в: Начало Новини Приемат се предложения за държавна награда „св. Паисий Хилендарски”
Приемат се предложения за държавна награда „св. Паисий Хилендарски”

Наградата е по силата на чл. 19 от Закона за закрила и развитие на културата /обн. ДВ бр. 50 от 1999 г., изм. ДВ бр.1 от 2000 г./ и ПМС №149 /от 28.07.2000 г., обн. ДВ бр. 64 от 2000 г./.

Носители на държавната награда „св. Паисий Хилендарски” са:

2000 г. — проф. Вера Мутафчиева

2001 г. — акад. Светлин Русев

2002 г. — проф. Стефан Данаилов

2003 г. — Йордан Радичков

2004 г. — проф. Христо Христов

2005 г. — арх. Богдан Томалевски

2006 г. — Богомил Райнов

2007 г. — Валери Петров

2008 г. — Рангел Вълчанов

2009 г. — проф. Крум Дамянов

2010 г. — Наум Шопов

2011 г. — Христо Ганев

2012 г. — чл.-кор. проф. Елка Бакалова

2013 г. — Анжел Вагенщайн