Намирате се в: Начало Новини В Областна администрация Перник се проведе среща с лидери на ромски организации
В Областна администрация Перник се проведе среща с лидери на ромски организации

Основният жилищен фонд, в който живее ромската общност е собственост на „Мини Перник – в ликвидация”. Ликвидаторът Живка Габрова разясни, че ромите имат възможност да закупят имотите на вноски и досега няма случай на санкциониране при неспазване на 100-дневния период на изплащане. От 379 жилища, до момента са изповядани 145 сделки, а още 110 са в процедура на разсрочено плащане. От своя страна, ромските организации настояха в договорите срокът за изплащане да бъде изрично установен на три години. Те изтъкнаха, че липсата на работа и доходи е факторът, който забавя процесът на закупуване. Предложиха също общината да изкупи жилищата от „Мини Перник – в ликвидация” и да ги отдаде под наем на хората, които нямат средства да ги купят. Областният управител напомни, че в процеса на срещата е станало ясно, че отсрочка в плащането ще получат всички, сключили договор с предприятието в ликвидация и е от полза да се пристъпи към сключване на договори, за да не загубят жилищата си хората, които ги обитават от години.

По отношение на възможностите за заетост, г-н Росен Симеонов директор на Бюро по труда – Перник сподели, че ромите в областта могат да разчитат на неговото съдействие, както и до сега. Последната съвместна среща, проведена през август 2014 г. е помогнала да бъдат идентифицирани проблеми, по чието решаване продължава да се работи, за да могат ромите да се регистрират като безработни и активно да търсят работа. Някои не притежават лични карти и това реално ограничава възможността им да се запишат на трудовата борса. В Бюро по труда – Перник работи ромски трудов медиатор, който посещава безработните на място и ги консултира по отношение на процедурите за започване на работа. Г-н Симеонов изтъкна и, че едва 135 души от 3896 регистрирани безработни в град Перник са се самоопределили като роми. Това намалява възможностите да се кандидатства по европейски проекти и да бъдат реализирани програми специално за безработицата сред ромите. Лидерите на общността поеха ангажимент да разяснят, че етническото самоопределяне на всеки български гражданин е личен избор и не ограничава правата му, а дава възможност при наличие на малцинствени групи да се създават проекти, подпомагащи интеграцията им.

Проблемът с незаконния добив на въглища и честите сигнали на граждани, че домовете и животът им се застрашени също беше широко дискутиран. Заместник кметът по „Здравеопазване, социални дейности и сигурност“ в община Перник – г-н Владимир Босев и Началник отдел Охранителна полиция – Перник – г-н Чавдар Димитров споделиха, че неколкократни са съвместните акции и проверки на полицията и общинския инспекторат. Последното зариване на незаконно прокопани тунели е от преди месец, но все още няма окончателно решение на проблема. От фирма „Рекоул” споделиха, че на територията на тяхната концесия, която е една от най-малките, охранителните мерки са работещи и няма незаконен добив. Стремежът им е да предоставят възможност за работа без дискриминация и са назначили 15 души от ромски произход. Много по-голямата площ на концесионера мини „Открит въгледобив” води до големи затруднения в охраната, отбелязаха от компанията. Численият им състав наброява 150 души, включително мобилни групи по сигурността, но въпреки това има незаконно прокопаване на тунели и добив на въглища. Лидерите на ромските организации подчертаха, че липсата на доходи и работа води до нарушаване на закона. Те споделиха, че на ромите се заплаща да добиват въглища, но отказаха да посочат организатори. Г-жа Бойка Павлова се съгласи, че ангажирането на ромите в трудова заетост е изключително важно и благодари за усилията на бизнеса в това отношение. Присъстващите на срещата се обединиха около становището, че въвеждането на задължителни документи за произход както в складовете, така и при превозвачите на въглища ще доведе до разрешаване на казуса. От своя страна, Областният управител г-жа Павлова инициира следваща среща - в рамките на една седмица, на ниво прокуратура, полиция и митница, за да бъдат предприети конкретни действия. В прерогативите на Областта е и да дава предложение за законодателна промяна, което също ще бъде направено.