Намирате се в: Начало Новини Областна администрация Перник повишава квалификацията на служителите си
Областна администрация Перник повишава квалификацията на служителите си

OA PernikОбластна администрация Перник стартира работата по проект Надграждане на усилията за повишаване на квалификацията и професионализма на служителите от Областна администрация Перник. Основната цел на проекта е подобряване работата на държавната администрация за реализиране на ефективни политики, качествено обслужване на гражданите и бизнеса и създаване на условия за устойчив икономически растеж и заетост. Предвижда се организиране и провеждане на обучение в ИПА за ръководителите на институцията и обучение за служителите в общата и специализираната администрация. Всички експерти ще бъдат включени и в чуждоезиково обучение, курс по информационни технологии, семинари за управление на времето и подобряване на презентационните умения на експертите в администрацията. Обучението „Надграждане на усилията за повишаване на квалификацията и професионализма на служителите от Областна администрация Перник” е съобразено с актуалните потребности и тенденции и включва теми за добро управление и отворена и прозрачна администрация.