Намирате се в: Начало Новини Областният управител на Перник отговори на журналистически въпроси
Областният управител на Перник отговори на журналистически въпроси

Бойка ПавловаНа брифинг с журналисти днес /03.11.2014 г./, Областният управител г-жа Бойка Павлова отговори на въпроси относно избора на изпълняващ длъжността кмет на Община Перник и отговорностите на Областната администрация в този процес. Г-жа Павлова подчерта, че спазването на Закона е водещото за държавната администрация. Още в 15.30 часа в петък, веднага след като е постъпило уведомление за предстоящото извънредно заседание, е изпратено писмо от Областния управител до Председателя на Общинския съвет. То гласи, че Областната администрация поздравява за избора на кмет на община Перник и съгласно чл. 22, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в законоустановения 7-дневен срок следва да бъде изпратен в Областна администрация Перник протокол от заседанието на Общински съвет Перник. Чл. 45, ал. 4 от същия закон императивно вменява на Областния управител задължението да упражни контрол за законосъобразност и върху приетите актове на съвета. С оглед на това и предвид значимостта на събитието, в писмото изпратено от Областния управител до Общинския съвет в петък се казва, че полагането на клетвата следва да се извърши след изтичането на законоустановените срокове за контрол в присъствието на Областния или Заместник областния управител.