Намирате се в: Начало Новини Областният управител на Перник свиква проверка по изпълнение на проект за поставяне на оптична мрежа
Областният управител на Перник свиква проверка по изпълнение на проект за поставяне на оптична мрежа

Разрешителното на проекта е съгласувано и одобрено от всички участващи общини в областта и е влязло в сила на 18 октомври 2014 г. Изкопните работи и поставянето на оптичната мрежа обаче силно тревожи обществеността в района. Кметският наместник на с. Лесковец обясни, че съществуват проблеми с полагането на тръбите между населените места. Самите тръби се полагат в пътния банкет. Необходимо е спешно да се оправи използването на пътя, тъй като движението по него е затруднено. В населеното място има конфликтни места – оградите на къщите, водопроводите и оптичния кабел са много близо. Преди два дни фирмата – изпълнител е спукала една тръба, но незабавно е възстановила нанесената щета. Не е ясно положението с полагането на оптичния кабел, който буквално се полага върху водопровода. Г-н Валентин Никифоров – вицепрезидент на КНСБ и в качеството си на гражданин допълни, че багерите копаят буквално на половин метър от къщите. В събота 01.11.2014 г. е възникнал конфликт с жителите на селото. Подготвени са сигнали до Министъра на регионалното развитие, до Народното събрание и до всички институции, имащи отношение към въпроса за преразглеждане на проекта и осъществяване на проверка. Той настоя за компетентен контрол по изпълнението и възстановяването на засегнатите терени. Областният управител на Перник обърна внимание на значимостта на проекта. Отпуснати са 800 000 лева за изпълнението му, а ползите от реализацията му ще бъдат големи както за жителите на с. Лесковец, така и на другите населени места. Всички части и етапи по коментирания проект за изграждане на оптични кабелни трасета в регион Южна България, трасе Перник-Ковачевци са – етап I – Оптично кабелно трасе Област Перник – централна поща гр. Перник и етап II – Оптично кабелно трасе Перник – Ковачевци, на територията на землищата: за Община Перник – гр. Перник, гр. Батановци, с. Черна гора, с. Лесковец, , за Община Радомир – с. Копаница, за Община Ковачевци – с. Косача, с. Ковачевци, с. Лобош и с. Калища. Г-жа Бойка Павлова настоя да бъде направена бърза проверка дали изкопните действия се извършат съгласно одобрения план и даденото разрешително. Тя получи уверението от страна на изпълнителя, че екипите работещи на място ще си сътрудничат с кметствата по места, за да бъдат информирани гражданите относно процеса. Началникът на Областно пътно управление Румен Сачански допълни, че изпълнителите имат задължението тази седмица да бъдат подравнени и почистени банкетите, за да може да се получава отводняване. Проверка на място също ще бъде направена.