Намирате се в: Начало Новини Становище на Областна администрация Перник във връзка с решение на Общинския съвет за избор на кмет
Становище на Областна администрация Перник във връзка с решение на Общинския съвет за избор на кмет

OA PernikОбластна администрация Перник разгледа Решение №918/31.10.2014 г. в Протокол  №14/31.10.2014 г. на Общинския съвет за избор на кмет на община Перник, изпратено съгласно чл. 22, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация в законоустановения седемдневен срок. Решението е взето на база чл.42, ал. 5 от ЗМСМА: „Когато след прекратяване на пълномощията на кмет до края на мандата остава по-малко от една година, частични избори не се произвеждат. В тези случаи общинският съвет избира кмет на общината, кмет на района или кмет на кметството, като за кмет на общината се избира заместник-кмет или общински съветник.” В община Перник до края на пълния мандат на Кмета остава повече от една година. В тази връзка, днес - 07 ноември 2014 г., беше изпратено писмо от Областния управител на Перник г-жа Бойка Павлова до Председателя на Общински съвет Перник г-н Милан Миланов, че би следвало решението на Съвета да бъде преразгледано.