Намирате се в: Начало Новини ЗАСЕДАНИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЮГОЗАПАДЕН РАЙОН
ЗАСЕДАНИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЮГОЗАПАДЕН РАЙОН

 

snimka1Областният управител на Перник – г-жа Ирена Соколова, взе участие на провелото се на 16 и 17 декември в к.к. Боровец пето за тази година съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и на Регионалния координационен комитет на Югозападен район. На заседанието присъстваха г-н Иван Аспарухов – Зам.-министър на регионалното развитие, г-н Красимир Живков – Зам.-министър на околната среда и водите, представители на министерства и на Управляващите органи на оперативните програми, областните управители и кметове на част от общините в областите в района, както и представители на браншови и неправителствени организации. Срещата бе председателствана от г-жа Росица Иванова – Областен управител на Софийска област.

 

Основни акценти в проведеното двудневно събитие бяха въпроси свързани с политиката по превенция на риска и предотвратяването на бедствия и аварии. Представители на Министерство на вътрешните работи, на Министерство на земеделието и храните и на Министерство на околната среда и водите докладваха по отношение на политиките на представляваните от тях министерства по тези проблеми, за включените в Плана за 2015г. приоритетни мерки, както и за възможностите за финансирането им през периода 2014-2020г. чрез Оперативна програма „Околна среда”.

 

Предмет на проведеното заседание бе и представената последваща оценка за изпълнението на Регионалния план за развитие и доклади за изпълнението и напредъка по оперативните програми за изминалия програмен период 2007 – 2013г. Бе отразено, че въпреки факта, че Югозападният район е с най-високи показатели в България, това се дължи предимно на развитието на гр. София и децентрализацията остава предизвикателство за района и през настоящия период.  

 

          На заседанието бяха избрани и представителите на Регионалния съвет за развитие в Националния експертен съвет по изменение на климата към Министерство на околната среда и водите, както и в Комитетите за наблюдение на оперативните програми за изминалия период 2007-2013 и настоящия – от 2014-2020г.

 

          Зам.-министър Иван Аспарухов подчерта важната роля на Регионалните и на Областните съвети в провеждане и успешно реализиране на заложените на национално ниво цели и приоритети в сферата на регионалното развитие през периода до 2020 година.

          От 01.01.2015г. на ротационен принцип за срок от шест месеца, Председател на Съвета ще бъде Областният управител на област Перник – г-жа Ирена Соколова. Нейн заместник ще е кмета на Община Радомир – г-н Пламен Алексиев. 

snimka2 snimka3