Намирате се в: Начало Новини Стартира ежегодната Национална кампания на МОСВ и ПУДООС „За чиста околна среда” – 2015 година
Стартира ежегодната Национална кампания на МОСВ и ПУДООС „За чиста околна среда” – 2015 година

 

Областната администрация информира за отворената покана на Министерството на околната среда и водите и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда за участие в Националната кампания „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2015 г.“ на тема „Обичам природата – и аз участвам“.

 

Целта на кампанията е повишаване на екологичната култура на гражданите и навлизане на съвременните тенденции в сферата на опазване на околната среда в образователния и възпитателен процес на младите хора.

 

Участници в конкурса могат да бъдат общини и кметства, училища, детски градини и обединени детски комплекси от цялата страна. За реализиране на всеки от класираните проекти ще бъдат предоставени средства в размер съответно до 10 000 лева за общини и кметства и до 5 000 лева за учебни заведения.

 

„Програмата е позната на повечето нейни бенефициенти, но намирам за важно да осигурим подкрепа на онези, които ще решат да се включат в програмата през 2015 година. Експертите на областна администрация ще са в готовност да окажат помощ и съдействие при изготвянето на проектните предложения на училища, детски градини, общини и кметства от област Перник, както и да отговорят на възникнали въпроси и проблеми при кандидатстването.” – каза областният управител Ирена Соколова.

 

Крайният срок за подаване на проектните предложения в ПУДООС, гр. София е 20.02.2015 г.

 

Поканата за участие към общини и кметства може да изтеглите тук.

 

Поканата за участие към училища, детски градини, обединени детски комплекси може да изтеглите тук.

 

Телефон за контакт :

 

076/64 99 18, 076/64 99 45