Намирате се в: Начало Профил на купувача Вътрешни правила
Вътрешни правила

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

ПО ЧЛ.8б ОТ ЗОП ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ПЕРНИК 

 

Утвърдени със Заповед на областния управител: РД-19/30.01.2015г. 

WordIcon Вътрешни правила утвърдени със заповед на областния управител

 

WordIcon ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРНИК, КОИТО УРЕЖДАТ ПОДДЪРЖАНЕТО НА ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА