Намирате се в: Начало Новини Предприети мерки за предотвратяването на птичи грип в област Перник
Предприети мерки за предотвратяването на птичи грип в област Перник

 

Днес Областният управител свика заседание на епизоотичната комисия по искане на Българската агенция по безопасност на храните/БАБХ/ във връзка с констатирано огнище на болестта инфлуенца по птиците в с. Константиново, област Бургас. На заседанието присъстваха представители на службите и звената имащи отношение към появата, разпространението, предотвратяването и лечението на зарази и епидемии. БАБХ и Областният управител въведоха извънредни мерки за недопускане появата и разпространението на болестта на територията на област Перник.

 

„За нас е много важно да имаме пълната картина на заболяването и детайлите по темата за въздействие и превенция, да изясним отговорностите и задълженията на всеки един според нашите ресори, така че да се погрижим максимално ефективно да предотвратим появата на зараза в нашата област” отбеляза областният управител Ирена Соколова.

 

"През този сезон от годината се придвижват прелетните птици и кацането им около водоемите е предпоставка за вероятно разпространение на вируса. Не бива да се изпада в паника, но трябва да се предприемат бързи действия. Става въпрос за високовирулентен щам, установен в с. Константиново Бургаско. Той засяга диви и домашни птици. Симптомите са бързонастъпваща смърт засягаща множество домашни и диви птици без предварителни или продължителна болестна симптоматика. Предприети са мерки и принудително са умъртвени всички птици в населенотомясто, които са около 1200 на брой. Има отцепена три километрова зона на огнище и десет километра превантивна зона" заяви д-р Елза Драгомирова, Директор на Областна дирекция по безопасност на храните.

 

В Заповед на изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните са делегирани задълженията на всички области. Като отдалечена област от огнището на заразата, област Перник трябва да бъде в готовност и при първи забелязани симптоми на заразата, незабавно да се сигнализира.

 

Забрана провеждане на изложби пазари на домашни или диви птици на територията на Област Перник и забрана за достъп на външни лица и любителски риболов във водоемите и местата обитавани от диви мигриращи птици” са част от предприетите превантивни мерки.

 

В хода на заседанието беше взето и решение да се проведе бърза и обширна информационна кампания, да бъдат свикани Общински епизоотични комисии, след които на жителите на всички общини да бъдат раздадени листовки с полезна информация.

 

За сведение на гражданите предлагаме контакти и телефони, чрез които могат да се свързват с ветеринарни лекари специалисти при наличие на симптоми на отпадналост или бързонастъпваща смъртност при домашните или диви птици.

 

На сайта на Областна администрация са публикувани предприетите мерки за недопускане появата и разпространението на болестта инфлуенца по птиците на територията на област Перник.

 

Можете да сигнализирате на телефон 112, както и на официалните ветеринарни лекари в ОДБХ Перник:

 

1.Д-р Людмил Цветков – началник отдел „ЗЖ” при ОДБХ Перник,тел.:0882469381

 

2.Д-р Красимир Цанков – оф.вет.лекар общ.Перник ,тел.:0882469379

 

3.Д-р Даниел Колев – оф.вет.лекар общ.Радомир, тел.:0882469741;?

 

4.Д-р Асен Петров –оф.вет.лекар общ.Брезник, тел.:0882469738;

 

5.Д-р Ива Йорданова – оф.вет.лекар общ.Земен и Ковачевци,тел.:0882469740;

 

6.Д-р Стойне Стойнев – оф.вет.лекар общ.Трън,тел.:0884693922.

IMG 20150205 140237