Намирате се в: Начало Новини Мерки за ограничаване и недопускане на заболяването инфлуенца по птиците в област Перник
Мерки за ограничаване и недопускане на заболяването инфлуенца по птиците в област Перник

Днес областният управител Ирена Соколова свика заседание на епизоотичната комисия във връзка с констатирано огнище на болестта инфлуенца по птиците.

Комисията предприе следните превантивни мерки за ограничаване и недопускане на заболяването инфлуенца по птиците в област Перник:

1.Забрана за провеждане на изложби , пазари или други събирания на домашни или диви птици в област Перник;

Срок: Постоянен - до отмяна на забраната

2.Забрана за достъп на външни лица и любителски риболов във водоемите и местата , обитавани от диви мигриращи птици;

Срок: Постоянен - до отмяна на забраната

3.Провеждане на заседания на общинските епизоотични комисии за предприемане на мерки за предотвратяване възникването на болестта;

Срок: 13.02.2015г.

4.Съвместни проверки с представители на орнитоложките дружества,ловно-рибарските дружества и държавните лесничейства за наличие на болни или умрели диви птици;

Срок: Постоянен

5.Постоянен ветеринарномедицински контрол за спазване мерките за био-сигурност в птицевъдните обекти;

Срок: Постоянен

6.Периодични клинични прегледи и сондажни вирусологични изследвания на домашни птици;

Срок: Постоянен

7.Дежурства на ветеринарномедицински специалисти в празничните и почивни дни на „горещи” телефони , за получаване на сигнали за повишена смъртност при домашни птици или открити трупове на диви птици;

Срок: Постоянен

8.Кметовете на населените места са длъжни да не допускат излизането на птици извън дворовете;

Срок: Постоянен

9.Не се допуска контакт между птиците в животновъдните обекти и диви птици;

Срок: Постоянен

10.Съхраняване в закрити помещения на фуража, с който се изхранват птиците;

Срок: Постоянен

11.Разделно отглеждане на домашни патици и гъски от други домашни птици от кокошия вид;

Срок: Постоянен

12.Уведомяване на обслужващия ветеринарен лекар или кмета на населеното място при отклонение в здравословното състояние на отглежданите птици или при смъртност;

Срок: Постоянен