Намирате се в: Начало Новини Ирена Соколова: „Навременното докладване на проблемите е предпоставка за бързото им решаване”
Ирена Соколова: „Навременното докладване на проблемите е предпоставка за бързото им решаване”

Областният управител Ирена Соколова проведе месечна среща с ръководителите на териториалните структури в Област Перник.

 

Присъстваха директорите на над 30 териториални звена.

 

„Провеждаме тези срещи регулярно с оглед по-доброто сътрудничество между дирекциите на територията на Област Перник, както и по-добрата комуникация и информираност между звената, за да реализираме успешно политиките на държавата на регионално ниво. Навременното докладване на проблемите, с които се сблъсквате, ще осигури предприемането на адекватни мерки и съответно по-бързото им решаване.” каза Областният управител.

 

В рамките на срещата всеки от ръководителите запозна присъстващите с дейността, която извършва, качеството на материалната база, проблемите на представляваното от него звено, както и предложения за тяхното решаване.

 

Най-общо изтъкнатите затруднения в работата касаеха лоша материална база с липса на нови компютри, както и ниска численост на щата, с който разполага съответната дирекция, инспекция или агенция .

 

Досегашният директорът на МБАЛ ”Рахила Ангелова” д-р Иван Евлогиев докладва, за лошо финансово състояние на болницата работеща в дефицит от месец август 2013 г година. Заявената предстояща 90% изплащаемост от НЗОК и увеличението на работните заплати ще костват на звеното още 300 000 лева дефицит в бюджета за следващата година. Евлогиев отбеляза също, че болницата е с висока кадрова обезпеченост и специалисти във всички области, но по-ниски заплати на обслужващия персонал с 30 лева в сравнение с тези на национално ниво, което е предпоставка за загуба на работоспособна работна ръка.

 

Директорът на служба „Информационно обслужване” Здравка Брадварска отправи апел към Община Перник, за належащо инсталиране на система „Набиране на местни данъци и такси”, която ще бъде в полза на жителите и управляващите. Този модул функционира във всички останали 5 общини на територията на област Перник.

 

Михаил Божилов, началник отдел на „Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури” и представителят на „Напоителни системи” Павел Черийски се обърнаха към Областния управител за съдействие относно предприемане на бъдеща среща с „Басейнова дирекция” относно Закона за стопански риболов в стопански риболовни обекти, съответно спомагането за зарибяване на водоеми.

 

Директорът на Държавен архив Перник Станислава Георгиева, отбеляза, че е необходима намесата на Областния управител във връзка с числеността на щата, предвид факта, че Област Перник разполага с най-малко работещи експерти.

 

Областният управител изиска доклади за работата на териториалните звена за изминалата година с акцент върху постигнатия напредък, както и плановете им с приоритетни направления и области на работа за следващата. Към всички структури беше отправено предложение за съвместни действия по информационни, разяснителни и обучителни инициативи във връзка с изпълнението на програмата на всяко министерство и съответно на прилежащите им изнесени териториални структури.

 

Всички присъстващи се обединиха около становището, че редовни срещи в подобен формат са необходими и полезни за развитието на региона.

IMG 20150206 115917

IMG 20150206 115949