Намирате се в: Начало Новини Областният управител проведе превантивна среща във връзка със състоянието на язовирите
Областният управител проведе превантивна среща във връзка със състоянието на язовирите

Областният управител Ирена Соколова проведе работна среща със собствениците и ползватели на язовири с цел да бъде обсъдено състоянието на всичките 29 водоема, намиращи се на територията на Област Перник. Участие в дискусията взеха кметовете на Общините Радомир, Трън, Земен, Ковачевци, ръководител звено ХТР Перник към „Напоителни системи” ЕАД.

„Провеждането на тази срещае за предприемане на навременни мерки и за превенция на възможни проблеми“, каза Ирена Соколова. Тя подчерта, че особено внимание трябва да се обърне върху състоянието на водоемите, техническите съоръжения, поддържането на достатъчни свободни обеми и оптимално количество на вода, посредством регулируемо изпускане. „Своевременното докладване на проблемите и трудностите, пред които сте изправени като ползватели на язовири, ще спомогне за бързото и прецизно им разглеждане и предприемане на превантивни действия”, категорична бе Соколова.

Всички ползватели отчетоха, че поддържат в добро състояние язовирите и ежедневно следят нивото на водата.

При три от язовирите – Ярджиловци, Върбица и Върба, се удостовери недостатъчен свободен обем. Областна администрация препоръча предприемането на неотложни мерки за изпускане на необходимо количество вода.

За състоянието на най-големия язовир „Студена” докладва управителят на ВиК Иван Витанов. Той съобщи, че водоемът е в добро състояние, хидротехническите съоръжения са в изправност и се спазват всички предписания за регулирано изпускане.

Община Радомир отговаря за седем язовира състоянието, на които се наблюдава и поддържа в добро състояние. Затруднено е почистването, на петстотин метров участък след стената на язовир Червена могила, поради изливането на отводнителната канализационна тръба на завод „Радомир Метал Индъстрийз” намиращ се в близост до водоема. Водят се преговори за отстраняване на проблема.

Съоръженията на намиращите се осем водоема в Община Брезник също са в изправност. Предстои процедура за отдаване под наем на язовир Завала, който към момента се стопанисва от общината.

От община Трън дадоха сведение за проблем с изпускателя на язовир Лялинци, поради което обемът му към момента е под 50%.

Специални предписания за поддръжка на язовирите ще бъдат изискани от „Напоителни системи“ и „Басейнова дирекция“. Ирена Соколова направи график за лични посещения на водоемите, с цел удостоверяване на заявеното състояние от ползвателите им.

 

 

IMG 20150212 112525