Намирате се в: Начало Новини Среща на областен съвет по земеделието и горите се проведе в Областна администрация Перник
Среща на областен съвет по земеделието и горите се проведе в Областна администрация Перник

Като част от координационните срещи на Областният управител на Перник Ирена Соколова бе проведено заседание на съвет по земеделие и гори.

 

Целта на срещата на съвета е да се подобри взаимодействието между структурите на Министерство на земеделието и храните на територията на областта и ефективното им сътрудничество с други държавни институции, браншови сдружения, неправителствени организации в сектора и областният управител, при провеждане на държавната политика в сферата на земеделието и горите, както и развитието на селските райони, съгласно приоритетите на Правителството.

 

Във форума взеха участие представителите на Регионалните дирекции по горите/РДГ/, земеделските производители и стопани, местно инициативни групи, директорът на Югозападно предприятие Дамян Дамянов, заместник директорът на Държавно ловно стопанство „Витошко-Студена”, които докладваха за проблемите в техните региони.

 

Инж. Роза Манова главен инспектор в РДГ Кюстендил, докладва за наличието на заболяване по белия бор на територията Областта, при което насажденията от този вид прогресивно съхнат. Тя заяви навременна и адекватна реакция във връзка с проблема в държавните и общински гори. Срещат се трудности в частните имоти, поради несъумяването на собствениците да се съгласуват помежду си, където стопаните трябва след консултация сами да извършат санитарната сеч.

 

Дамян Дамянов директор на Югозападно държавно предприятие/ЮЗДП/ информира,че за изминалата година 1/5 от добива на предприятието, около 200 000 куб.м. е именно от санитарна сеч на територии със заразени дървесни видове, което е единственият начин за справяне с болестта. Този процес изисква последващо възстановяване.

 

Областният управител предложи провеждане на допълнителна среща с Общинските и държавни горски стопанства относно предприемането на мерки за залесителни действия за подпомагане възстановяването на гори пострадали от заболяването. „Възстановяването на горите и зелените пояси около градовете, за мен е знак за осъзната отговорност. При съвременната експлоатация на дървесните масиви процесът на обезлесяване може да бъде ограничен единствено чрез човешка намеса,oсобено на местата, където естествените гори са унищожени и е отнет потенциалът да се възстановят от само себе си.” заяви Соколова.

 

Непочистеният остатъчен материал, намиращ се в речните корита и нанесените щети по пътната инфраструктура бяха представени като значителни проблеми. По настояване на Областния управител, директорът на ЮЗДП пое ангажимент да направи срещи с фирмите изпълнители на сечта, във връзка извършване на качествен контрол върху процеса в бъдеще.

 

Представляващите земеделски производители и стопани споделиха своите проблеми в сектора и заявиха нуждата от среща, на която да бъдат разяснени новите указания по мерките в Програмата за развитие на селските райони.

 

Ирена Топалова завеждащ „Национална служба за съвети в земеделието” Перник изрази готовността си съвместно с областната управа да участва във форуми за информиране и популяризиране на европейското финансиране допустимо чрез участие в програми и проекти.

 

Директорът на Областна дирекция „Земеделие” Анна Цветкова сподели своите опасения за кратките срокове, в които трябва да бъдат регистрирани всички селскостопански производители, във връзка с промените в Закона за подпомагане на земеделските производители и Закона за собствеността и ползването на земеделските земи заложени в новия програмен период.

 

В хода на обсъжданията участниците завиха желание за регулярност и последователност на тези срещи, така че проблемите в сектора да намират бързо и точно решение.IMG 20150212 150528