Намирате се в: Начало Новини Областният управител, домакин на Регионална среща за представяне на ИСИС 2014-2020
Областният управител, домакин на Регионална среща за представяне на ИСИС 2014-2020

 

Областният управител Ирена Соколова събра в Перник представители на Югозападния регион за представяне на Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 год.

 Целта на срещата бе да бъде представена Стратегията пред широка аудитория, която да бъде въвлечена в процеса на научно-изследователската и развойна дейност.

 На събитието присъстваха представители на Министерство на икономиката, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, областните управители на петте области в региона, кметовете на общините в областта, представители на научните среди и ректорите на университетите в региона, неправителствения сектор и други.

 „Приветствам всички участници в днешната среща за представяне на Стратегията, като се надявам да се повиши информираността относно областите на въздействие заложени в документа. Стратегията не е статичен документ. Работата по изпълнението й ще продължи през целия програмен период, като ежегодно ще бъде извършван мониторинг, а два пъти през периода ще бъде извършвана оценка от независими експерти за ефективността на мерките за постигане на формулираните в Стратегията цели.

 Днес ние заедно ще дискутираме и ще идентифицираме своите съображения и предложения, а очаквам срещата ни да се превърне в основа за бъдещи партньорства, сътрудничества и реализиране на съвместни проекти, които да допринесат за интелигентния, устойчив и приобщаващ растеж в Югозападен регион. Убедена съм, че всички бихме искали регионът ни да се развие като еталон и за останалите региони в страната, така както е заложено и в Регионалния план за развитие. Пожелавам активно участие и ползотворна работа на днешния форум” приветства присъстващите Соколова.

 На срещата посетена от над 100 човека представителите на МИК Ели Анави и Стефан Узунов презентираха подробни данни свързани с развитието на България в областта на внедряването на иновационни технологии и практики. Възникналите въпроси от страна на присъстващите доведоха до провеждането на ползотворни дискусии.

 Проф. Д-р Димитър Карастоянов от Института по информационни и комуникационни технологии към Българска академия на науките представи приносът на института към националното и световно развитие на високите технологии, като декларира готовност да съдействие и партньорство към бизнеса.

 „Югозападен регион е най-развитият регион в повечето показатели и въпреки наличието на значителни вътрешнорегионални неравенства е регионът, разполагащ с най-съвременна бизнес инфраструктура, висока инвестиционна привлекателност, концентрация на предприятията, висока степен на достъп и използване на информационни и широколентови услуги, Висши учебни заведения и изследователски центрове – иновативен потенциал и концентрация на високообразован човешки ресурс.” каза още Областният управител.

IMG 20150217 131347

IMG 20150217 131519