Намирате се в: Начало

Приемно време на Председателя на Асоциация ВиК

 Всеки четвъртък от 14 00 до 16 00 часа в заседателна зала „Ерма“, намираща се в сгарадата на Областна администрация Перник.

Приема се извършва по график, след предварително записване на телефони 0884 / 181 187 и 076/ 64 99 47.

Предложенията и сигналите могат да бъдат писмени или устни, да бъдат подадени лично или чрез упълномощен представител на място - в звеното "Административно обслужване", по телефон –0884 / 181 187 ; 076/ 64 99 47, факс: 076/ 60 47 55 или електронна поща: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Предложенията и сигналите могат да бъдат писмени или устни, да бъдат подадени лично или чрез упълномощен представител, на място - в звеното "Административно обслужване" – пл.“Св.Иван Рилски“1 Б, партерен етаж, по телефон –0884 / 181 187 ; 076/ 64 99 47, факс: 076/ 60 47 55  или електронна поща:  Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

WordIcon Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги /публикувано на 23.03.2016 г./ 

WordIcon Протокол №4 от проведено общо заседание на АВиК на 11.03.2016 г. / публикувано на 23.03.2016 г./

Excel 2010 Бюджет на АВиК за 2016 г. /публикувано на 23.03.2016г./

WordIcon Проект на бюджет на АВиК за 2016 г. /публикувано на 04.02.2016 г./

WordIcon Покана към кметове на общини от област Перник за общо събрание на 11.03.2016 г. /публикувано на 04.02.2016 г./

WordIcon Искане за мандат за редовно заседание на 11.03.2016 г. /публикувано на 04.02.2016 г./

WordIcon Обяснителна записка към проект на бюджета за 2016 г. на АВиК на обособена територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Перник /публикувано на 04.02.2016 г./

WordIcon Обяснителна записка към отчета за изпълнението на бюджета към 31.12.2015г. на АВиК на обособена територия, обслужвана от „ВИК“ ООД – Перник /публикувано на 04.02.2016 г./

Excel 2010 Отчет - бюджет на АВиК за 2015 г. /публикувано на 04.02.2016 г./

WordIcon Доклад за дейността на АВиК за 2015 г. /публикувано на 04.02.2016 г./

WordIconПротокол от Общо събрание на АВиК, проведено на 17.12.2015 г.

WordIcon АВиК - Бизнес план 2015 - част 3

WordIcon АВиК - Бизнес план 2015 - част 2 

WordIcon АВиК - Бизнес план 2015 - част 1

Excel 2010 Проект на бюджет за 2016 г.

WordIcon Покана към кметове на общини от област Перник за общо събрание на 17.12.2015 г.

WordIcon Списък на допуснати и недопуснати кандидати до конкурс за длъжност "Финансов експерт"

WordIconКОНКУРС в областна администрация Перник за длъжността: „Финансов експерт“

WordIconСписък допуснати и недопуснати кандидати до конкурс

WordIconКОНКУРС в областна администрация Перник за длъжността: „ВиК експерт“

WordIconКОНКУРС в областна администрация Перник за длъжността: „Главен секретар“

WordIconКОНКУРС в областна администрация Перник за длъжността: „Финансов експерт“

WordIconПРОТОКОЛ № 2 ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА 14.04.2015 Г.

WordIconПокана Кметове общини заседание 14.04.2015 година - публикувано 18,03,2015г.

Excel 2010Бюджет 2015

WordIconПроцедурни предложения и предложения за решения заседание 27,02,2015

WordIconЗаседание 1 - Протокол от 27,02,2015г.

WordIconДоклад дейността 2014г.

WordIconФинансов отчет 2014г.

WordIconПроекто-бюджет 2015г.

WordIconПравилник за организацията и дейността на АВиК

WordIconПротокол от заседание от 10,12,2014г.

WordIconПокана кметове за заседание на 27,02,2015г.