Намирате се в: Начало Новини Преструктуриране на Обществения консултативен съвет за социални, икономически и културни инициативи
Преструктуриране на Обществения консултативен съвет за социални, икономически и културни инициативи

Проведе се среща на членовете на досегашния Обществен консултативен съвет за социални, икономически и културни инициативи към Областния управител на Перник.

Заседанието, ръководено от заместник областните управители Илинка Никифорова и Валентин Димитров, бе с цел да се очертаят приоритетите в работата на съвета и тя да се подобри така, че да изразява желанията, мненията и становището на хората от цялата област.

В процеса на обсъждане се взе решение да се създадат шест профилирани консултативни съвета, като в тях да се включат представители на обществеността от Перник, Радомир, Брезник, Трън, Земен и Ковачевци, с което да се създаде възможност за по-ползотворна дейност на цялата територия на Област Перник. Създаването на съвети, с по-тесен профил, цели включването на повече хора, с експертност и специализация в конкретните области, от всички общини и съответно по-детайлното разглеждане на всяка тема, обсъждана в съветите. Очаква се работата на новите съвети да бъде по-прецизна, обстоятелствена и ефективна.

На първо четене се заявиха желания за включване на няколко основни области в рамките, на които проблемите ще се обсъждат от съответните специалисти в тях – Съвет по икономически въпроси, Съвет по култура и медии, Съвет по младежта, спорта и туризма, Съвет по образование и наука, Духовен съвет и Съвет по сигурността на гражданите.

Досегашните членове на Обществения консултативен съвет за социални, икономически и културни инициативи към Областния управител на Перник, които желаят да участват в новосформираните такива, ще бъдат разпределени в по-малките структури според техните специалности и интереси, като към тях ще се включат и други представители от останали общини.

IMG 20150224 164242