Намирате се в: Начало Новини Ирена Соколова председателства заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район
Ирена Соколова председателства заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район

 

В Разлог започна провеждане на двудневното заседание на Регионалния съвет за развитие /РСР/ на Югозападен район /ЮЗР/, на който Областният управител на Перник Ирена Соколова е председател.

На събитието присъстват представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, на Министерството на околната среда и водите, както и на други министерства, областни управители и кметове на общини в района, представители на университетите, представители на Търговско-промишлената палата, Българска стопанска камара, неправителствения сектор, на браншови и неправителствени организации и други.

 „С днешното заседание поставяме началото на една нова и добра, инициатива – установяване на сътрудничество, споделяне и обмяна на идеи между Регионалния съвет за развитие на Югозападен район и Регионалните съвети за развитие на останалите пет района в страната. С всяко свое издание Съветът цели да подобрява административната, икономическата, инвестиционната и социална среда в региона, като включва най-важните и значими теми за всички играчи на територията на областите- администрация, бизнес, браншови, синдикални, работодателски, научни и неправителствени организации.” приветства присъстващите Ирена Соколова.

 Заложените теми в дневния ред, отразяващи нуждите на отделните области с регионално значение, каквито са Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, Иновационната стратегия за интелигентна специализация, както и Оперативната програма „Региони в растеж“, бяха представени и широко обсъждани на днешното заседание.

 Като основна точка в дневния ред бе представен един от най-острите проблеми на област Перник, залегнал и в Областната стратегия за развитие на областта 2014-2020 г., а именно - качеството на въздуха. По изнесените данни от РИОСВ Перник, градът вече не е с високото ниво на запрашаване, което е на едно от първите места в страната по степен на замърсяване.

 На заседанието директорът на РИОСВ-Перник Пламен Ангелов представи актуална информация за състоянието на атмосферния въздух в област Перник, която свидетелства за повишена чистота и качество на атмосферният въздух в региона. Заместник кметът на Перник Евелина Манчева предложи мерки, които ще доведат до повишаване на възможностите за окончателно решаване на заявеният екологичен проблем.

 Останалите теми залегнали в дневния ред на РСР са Финансовото подпомагане на изработването на задания и проекти на Общи устройствени планове на общините, ред и условия за подпомагане на общините, предложения за промени в законодателството за регионално развитие.03e6be3d47d1af496cb52531555e56270cd3d3ae18a87c6360cdd92c0d3a36c52