Намирате се в: Начало Новини Нивото на поддържане на язовирите в област Перник е добро
Нивото на поддържане на язовирите в област Перник е добро

 

„Язовирите на територията на област Перник са в добро състояние, но следва да изпълнят направените препоръки.” Това констатира областният управител при проведените досега обиколки, с ръководената от нея експертна група, наблюдаваща язовирите в общините Перник и Брезник. В днешната обиколка бяха включени язовирите - Ярджиловци, Мещица и Конска.

 „Тази проверка е планова и не е във връзка с аварийни състояния по водните съоръжения. Няма реални условия и причина за безпокойство сред жителите на областта", подчерта Ирена Соколова, като акцентира върху превантивния и контролен характер на проверката, на основание законите за администрацията, за защита при бедствия и за водите. По график до края на седмицата ще бъдат инспектирани язовирите на територията и на община Радомир.

 „Проверяваме за нарушения в целостта на конструкциите и стабилността на язовирните стени, изправността на преливниците и крановете на основните изпускатели, чрез които се контролират водните обеми, както и проводимостта на речните корита, поемащи изпусканите води", уточни Соколова.

 В състава на експертната група влизат заместник областният управител по сигурността Валентин Димитров, главен експерт „Отбранително-мобилизационна подготовка” Петко Петков, както и представители на общинските администрации и ползвателите, отговорни за техническото и експлоатационното състояние на язовирите.

 На база на резултатите от проверката след приключването й ще бъдат направени предписания, който ще се предоставят на собствениците на язовирите – общините, Хидротехнически район Перник към „Напоителни системи” ЕАД клон Струма-Места и на ползвателите, за съответното изпълнение.

IMG 20150305 100344

IMG 20150305 095854

IMG 20150305 112806