Намирате се в: Начало Новини Проверени са и част от язовирите в община Радомир
Проверени са и част от язовирите в община Радомир

По план-график Областният управител посети язовирите Извор, Пчелина и Прибой, намиращи се в Община Радомир.

При проверката се установи, че водоемите разполагат с охрана и технически персонал, който обслужва съоръженията им. Обемът на язовир Извор към момента е 1,5 метра под кота преливник и се изпуска контролирано. Язовир Прибой е напълно изпуснат и ще бъде завирен след отстраняване на предписанията от Междуведомствената комисия, описани в заповед №ОМП-9 издадена на 26.11.2014г.

Експертната група, ръководена от Ирена Соколова, констатира частично неизпълнение на заповедта, касаещо язовирите Извор и Пчелина. Това е наличието на храстовидна и дървесна растителност по външната стена на язовирната стена, която трябва да бъда премахната.

„Ще бъдат изготвени нови предписания към собствениците и ползвателите на всички язовири, за да се подобри техническото състояние на водоемите на територията на областта. Трябва да бъдат отстранени всички неизправности и да бъде поддържан необходимия свободен обем, за да може да се реагира своевременно при евентуални обилни валежи.” каза Соколова.

Проверката на останалите язовири ще продължи по утвърдения график и през следващата седмица.

IMG 20150306 105244

IMG 20150306 113253

IMG 20150306 120550