Намирате се в: Начало Новини Стратегическите документи на общините и областна администрация Перник 2014-2020 представени пред ОСР
Стратегическите документи на общините и областна администрация Перник 2014-2020 представени пред ОСР

В Областна администрация Перник се проведе заседание на Областния съвет за развитие, председателствано от Ирена Соколова. На заседанието присъстваха кметове, заместник-кметове, представители на общините и общинските съвети в областта, както и представители на КНСБ и СРС „Подкрепа“.
Бяха разискани основните цели и приоритети, както и ключовите проекти във всеки един от общинските планове. Бе отбелязано, че забавянето в стартирането на оперативните програми дава сериозно отражение върху изпълнението им, тъй като основно проектите разчитат на европейско финансиране. Заяви се и че по много от заложените за изпълнение дейности общините имат проектна готовност.
Секретарят на Областния съвет за развитие – арх. Александра Бабунска, представи в резюмиран вид Областната стратегия за развитие с предложение за създаване на механизъм за мониторинг на изпълнението на заложените цели по документите, съвместно с общините.  
Актуална информация по отношение на дейността на Съвета, както и индикаторите, по които ще се проследява изпълнението на Регионалния план за развитие 2014-2020 година, предостави представителят на МРРБ и секретар на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район -  Теодора Вълкова.
Съветът прие и план за дейността си за настоящата 2015 година, както и предложения за включване на актуални теми в бъдещите заседания на Регионалния съвет за развитие, които ще бъдат проведени под председателството на Областния управител на област Перник. Включени бяха темите за предвижданите промени в Закона за регионалното развитие, реализиране на бъдещи съвместни проекти по програмата за трансгранично сътрудничество и други национални и европейски програми, темата за предприемане на мерки за реално повишаване на стандарта на живот и адекватно заплащане на цената на труда.

IMG 20150305 131720

IMG 20150305 131801

IMG 20150305 131745