Намирате се в: Начало Новини Без сериозни проблеми и аварии вследствие на снеготопенето
Без сериозни проблеми и аварии вследствие на снеготопенето

На проведеното днес заседание, на Оперативната група за действия при зимни условия, заместник областният управител по сигурността Валентин Димитров, изиска информация относно предприетите превантивни мерки свързани с обилните снеговалежи и последващото снеготопене, както и цялостната обстановка на територията на Област Перник.

Директорът на Областно пътно управление /ОПУ/ - инж. Румен Сачански отбеляза, че посредством добрата комуникация между структурите, възникналите проблеми вследствие на валежите са отстранени своевременно. След извършване на геоложки проучвания ще бъде предприето изготвянето на доклад и проект за укрепване на пътни участъци в община Трън, пострадали от активиралите се свлачища. Екипите ОПУ са преминали към пролетен режим на работа, като в готовност за навременна реакция при необходимост са осигурени машини на ключовите участъци.

От ЧЕЗ съобщиха за извършване на превантивни обходи на съоръженията на територията на Област Перник. Екипи на териториалната структура са изпратени в помощ на колегите си в ЧЕЗ Кюстендил.

За изминалата седмица през Центъра за спешна медицинска помощ са приети 434 обаждания, уведоми д-р Валери Симеонов – директор на ЦСМП. Липсата на кадри бе отбелязана, като основен проблем на звеното. Извършени са ремонтни дейности по двора и ескадрилата на ЦСМП Перник и са предприети частични ремонти във филиалите в общините.

Управителят на ВиК Иван Витанов съобщи, че към момента водния обем в язовир Студена е 16 хил. куб. м. и продължава контролираното му изпускане. На срещата бяха поканени и представители на общините, за да докладват за състоянието на водоемите, намиращи се на територията на област Перник. От докладите стана ясно, че всички собственици и ползватели на язовири са предприели изпълнение на необходимите мерки за сигурност, определени със Заповед от Областния управител Ирена Соколова. Продължава наблюдението на водните обекти и докладването за наличния свободен обем в тях.