Намирате се в: Начало Новини Проект на областна администрация Перник подпомага изготвянето на стратегически документи
Проект на областна администрация Перник подпомага изготвянето на стратегически документи

Областна администрация Перник в партньорство с Института за следдипломна квалификация при УНСС, Института за подготовка на служители в международни организации, Конфедерацията на труда „Подкрепа“и Регионален инспекторат по образованието – Благоевград реализира проект с директната финансовата подкрепа на Европейската комисия по Програма „Учене през целия живот“.

Основната цел на проекта е свързана със създаване на комплексен инструментариум от методологии, матрици, ръководства и други помощни средства, които да позволят на българските общини и областни администрации самостоятелно да разработят свои местни планове за превенция и ограничаване на младежката безработица.

 Изработеният инструментариум и начинът за работа с него се представят на обучителни семинари, организирани в 6-те региона за развитие на страната. Тема на семинарите е: “Обучение за изготвяне на местни планове за превенция и ограничаване на младежката безработица“.

Основното съдържание на събитията е осъществяване на обучение на представители на общинските и областните администрации с цел тези органи на властта да могат да изготвят самостоятелно своите специализирани планове, ползвайки собствения си административен и експертен капацитет.

В периода 23 и 24 март, 25 и 26 март 2015 г. в парк-хотел „Бачиново“, град Благоевград се провеждат семинарите за администрациите от Югозападен регион. Предстои провеждането на семинарите в Южен централен район, които ще се проведат в гр. Хасково на 6 и 7 април и в гр. Пловдив на 8 и 9 април 2015 г.

Всичкиучастници в семинаритеполучаватудостоверение за преминато обучениепо „Стратегическо планиране в сферата на превенция и ограничаване на младежката безработица“.

Област Благоевград, Област Габрово, Област Ловеч, Област Велико Търново, Област Хасково са първите пет пилотни области, които ще разработят и изготвят своите стратегии за превенция и ограничаването на младежката безработица.