Намирате се в: Начало Новини Проведе се първото редовно заседание на Областния съвет за сигурност
Проведе се първото редовно заседание на Областния съвет за сигурност

На проведеното първо редовно заседание на Областния съвет за сигурност, ръководено от заместник областния управител и негов заместник председател Валентин Димитров членовете му бяха запознати с документите регламентиращи дейностите на съвета.

Секретарят на съвета Петко Петков запозна присъстващите с функционалните задължения на всеки отделен член, както и основанието за разработване на план за привеждане на Пернишка област в готовност за работа във военно време и описаните в него начини за преминаване, сигналите, с които се определят степените на готовност и реда за подаването им.

Заседанията на Областния съвет за сигурност се провеждат два пъти годишно и при необходимост. В него са включени всички териториални звена свързани със сигурността на населението и обезпечаването на хората във военно време. Такива структури са Областна дирекция на МВР, Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението", Териториаолна дирекция „Национална сигурност”, Окръжна прокуратура, Окръжен съд, Областен военен отдел, Регионална здравна инспекция, Български червен кръст, ЧЕЗ, ВиК и други, определени със Заповед №ОМП-2 от 10.02.2015г. на Областния управител.