Намирате се в: Начало Новини Готовност за въвеждане на комплексни административни услуги на територията на Област Перник
Готовност за въвеждане на комплексни административни услуги на територията на Област Перник

На проведената месечна среща на Териториални звена на министерства и на други административни структури на територията на област Перник, беше обсъдена готовността на структурите за въвеждане на комплексни административни услуги.

Срещата откриха и проведоха заместник областните управители Валентин Димитров и Илинка Никифорова. Ръководителите на териториалните звена споделиха за степента на готовност към момента за въвеждане на електронните услуги. Обсъдени бяха и предстоящите стъпки, през които структурите трябва да преминат, за достигане на качественото им предлагане. Към момента най-добри резултати са постигнати от Териториална дирекция на НАП – офис Перник.

Друга точка от дневния ред представена от г-жа Бойка Александрова от „Бюро по труда” бе информация за актуалните програми за разкриване на работни места. Националните програми -„Заетост и обучение на хора с трайни уреждания”, „Активиране на неактивни лица”, „Клио”, „Помощ за пенсиониране”, „Мелпомена”, „Обучение и заетост на продължително безработни лица” и Регионални програми за заетост ще открият нови работни места и ще допринесат за намаляване на безработицата на територията на област Перник.