Намирате се в: Начало Новини Извънредно Общо събрание на Асоциацията по ВиК се проведе в Областна администрация Перник
Извънредно Общо събрание на Асоциацията по ВиК се проведе в Областна администрация Перник

 

Проведе се извънредно Общо събрание на Асоциацията по ВиК- Перник. При наличието на изискуемия кворум съгласно Закона за водите бе обсъден и приет бюджета за 2015 година, съгласно чл. 198в, ал. 4, т. 9 от Закона за водите.

Повторното приемане на бюджет 2015 бе необходимо поради извършената корекция, състояща се в прехвърлянето на сумата, предвидена за външни услуги, която е формирана от бюджетите за 2014 и 2015 година. В приетия на заседанието бюджет сумата е прехвърлена като разход за други плащания и възнаграждения на персонала /граждански договори/. Към момента и до провеждането на конкурсите по Кодекса на труда е сключен граждански договор с ВиК-експерт.

В заложената втора точка от дневния ред на заседанието кметовете на общини и представителите на ВиК информираха за проблеми и затруднения, свързани с остарялата ВиК инфраструктура и необходимостта от влагането на значителни средства за инвестиции от страна на ВиК. Всички присъстващи единодушно подкрепиха подхода, относно размера на инвестициите, които ще вложи ВиК операторът да бъдат много добре прецизиран с оглед гарантиране на социалната поносимост на цените на услугите за населението.

До няколко дни до Министерство на регионалното развитие и благоустройство ще бъде изпратено, становището на Областния управител по образеца на Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги.

Предстои организирането на работни срещи, на областния управител и председател на асоциацията по ВиК Ирена Соколова, с всички заинтересовани страни по поставените от членовете на Асоциацията въпроси.

IMG 20150414 141124

IMG 20150414 141342