Намирате се в: Начало Новини Трето поредно заседание на Регоналния съвет за развитие, председателствано от Ирена Соколова
Трето поредно заседание на Регоналния съвет за развитие, председателствано от Ирена Соколова

На 22 и 23 април ,в гр. Банско се провежда третото поредно заседание на Регионалния съвет за развитие /РСР/ на Югозападен район под председателството на областният управител на Перник Ирена Соколова.      

Освен основния състав на съвета на развитие, който се състои от областните управители и кметове, представители на министерствата, представители на неправителствени и браншови организации и на университетите в региона, на заседанието ще присъстват и представители на бизнеса.

Специална покана е отправена към председателя на Регионалния съвет за развитие на Североизточен район - Стоян Пасев, областен управител на област Варна, с цел установяване на сътрудничество, споделяне и обмяна на идеи между Регионалния съвет за развитие на Югозападен район и Регионалните съвети за развитие на останалите 5 района в страната.

На заседанието ще бъде предоставена информация за възможностите за финансиране на проекти на бизнеса от Югозападния район /ЮЗР/ - по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., програма „Хоризонт 2020“ и от други източници.

Представителите на Висшите учебни заведения от ЮЗР ще представят възможностите за финансиране на проекти по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., програмите за териториално сътрудничество, програма „Хоризонт 2020“ и от други източници.

От Министерство на земеделието и храните ще докладват за състоянието на горския фонд в Югозападен район и превенция на незаконното изсичане на гори.

Представители на Министерство на регионалното развитие и благоустройството ще запознаят членовете на Съвета с предприетите мерки по отношение разработване на Стратегия за икономическо възстановяване и развитие на Северозападна България, Странджа, Родопите и други погранични, планински и полупланински слаборазвити райони и на Инвестиционна програма за целенасочено интегрирано развитие на изоставащите райони в България.

От Агенция „Пътна инфраструктура“ ще бъде представен доклад за състоянието на изграждането на автомагистрала „Струма“ Лот 2, участък „Дупница – Благоевград“, както и ще предоставят информация относно предвидените за рехабилитация през 2015 г. пътища от първокласната, второкласната и третокласната пътна мрежа на територията на ЮЗР.

Обсъдени ще бъдат и предприетите от Министерство на земеделието и храните мерки по отношение разработване на Стратегия за българското село.