Намирате се в: Начало Новини Проекти от национално значение бяха представени на Регионалния съвет за развитие
Проекти от национално значение бяха представени на Регионалния съвет за развитие

В рамките двудневното провеждане на Регионалния съвет за развитие /РСР/ на Югозападен район бяха представени подробно трите оперативни програми „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020, „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 и „Хоризонт” 2020.

На заседанието присъстваха заместник-министърът на туризма Надя Маринова, председателите на КРИБ и Търговско-промишлените палати, ректори и представители на всички висши училища в района, както и на неправителствени и браншови организации. С цел постигане на по-добра координация и взаимодействие на РСР с бизнес средата, на заседанието присъстваха и представители на бизнеса от югозападния район.

Експерти, следящи за реализацията и резултатите при изготвянето на проектите, детайлно представиха рамките, сроковете и възможностите за финансиране на всеки един от тях. Реализацията на тези проекти е насочена към повишаване качеството на живот, чрез естетизация и модернизация на градската среда и превръщането на областните градове в едно по-добро и предпочитано място за работа и отдих. Включването на това представяне в днешното заседание е продължение на инициативата, свързана с повишаване информираността на членовете на Съвета, относно изпълнението на ключови за развитието на района секторни политики и проекти.

Главната цел на политическата и изпълнителна власт е улеснението и подпомагането на развитието на бизнеса, респективно просперирането на областите и региона, и разкриването на нови работни места и изграждането на стабилна икономическа среда.

По инициатива на областния управител на Перник и със съдействието на КРИБ Перник, ще бъде организиран Областен форум, на които ще бъдат поканени всички работодатели от областта. В рамките на форума, ще се включат с представяне на възможности за финансиране на бизнеса представители от управляващите органи на всички оперативни програми, както и представители на министерство на туризма, които ще разяснят Националната програма за размяна на билборди, рекламиращи исторически и туристически обекти между областите в страната и предстоящата възможност за финансиране на сдружения, които да кандидатстват за туристически продукти.