Намирате се в: Начало Новини Проведе се дискусия на тема "Подготовка на висококвалифицирани кадри, необходими за пазара на труда”
Проведе се дискусия на тема "Подготовка на висококвалифицирани кадри, необходими за пазара на труда”

Дискусия на тема "Подготовка на висококвалифицирани кадри с изградени трудови навици, необходими за пазара на труда” се проведе в Перник .

На срещата в сградата на Професионална гимназия по техника и строителство „Арх. Йордан Миланов” бе широко обсъждана практическата възможност за свързването на професионалното средно и висше образование с реалния бизнес. Дискутирани бяха конкретни начини за обединение на нуждите на работодателите от квалифицирана работна ръка, пряко с ректорите на университетите и с директорите на професионалните училища, които произвеждат кадри, нуждаещи се от практически умения в реална работна среда.

Председателят на Българската търговско-промишлена палата Цветан Симеонов, изрази категоричното становище на бизнеса, че след като плаща данъците си, иска отлично подготвени кадри с практически умения, в които да не влага допълнителни средства, а директно да започват работа.

Областният управител на Перник Ирена Соколова посочи, че учениците излизат от професионалните гимназии с процент усвоеност на учебния материал и абсолютна необходимост от допълнително обучение, стаж в производствена среда и усвояване на конкретни умения.

С над 60 000 са намалели учениците в професионалните гимназии за последните 10 години, съобщи Самуил Шейнин - почетен председател на Съюза на работодателите в системата на народната просвета. По думите му в учебната 2004-2005г. в България са функционирали 447 професионални гимназии, в които са учели 186 169 души. През 2014г.-2015г. професионалните гимназии са 384, а учещите в тях ученици 125 613. Спадът се дължи на ниския естествен прираст, емиграцията, липсата на мотивация на учениците да изберат професионалните гимназии, както и отпадане на някои ученици.

В края на проведената дискусия бе приета националната програма за финансово обезпечаване, участието на фирми заявили нужда от квалифициран персонал, в извършване на ремонтни дейности в училищата през месеците декември, януари и февруари. 50% от възнаграждението на работниците ще се заплаща от програмата, с което ще се подпомогне строителните фирми да запазят работни места през зимния сезон.

На събитието присъстваха още заместник-министър Ваня Кастрева, директорът на Българска стопанска камара, Красимир Вълчев - главен секретар на МОН, заместник-кмета по образованието Румяна Гьорева, декани на факултети, директори на професионални гимназии от страната, Македония и Сърбия, представители на КРИБ и КСБ /Камара на строителите в България/, както и представители на фирми „С.У.П. България”, „Димел” и „Мелбон” АД.